A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 học kỳ I năm học 2020 - 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 học kỳ I năm học 2020 - 2021

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 học kỳ I năm học 2020 - 2021

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-PGD&ĐT ngày 19/01/2021 Phòng GD&ĐT Yên Phong về việc triên khai Kế hoạch thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Trường THCS Hòa Tiến báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI

Hiện nay, tình hình tội phạm buôn bán, giết người, tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác là quốc nạn của toàn xã hội, công tác phòng, chống tội phạm;  buôn bán người không của riêng ai. Vì thế thông tin về ma túy, tội phạm được nhân dân và thanh thiếu niên đặc biệt  quan tâm. Vấn đề đặt ra cho toàn xã hội là làm thế nào để ngăn chặn, đẩy lùi… các loại tội phạm nói trên  để xã hội, ngày càng tốt đẹp chính là câu hỏi mà các tổ chức xã hội cơ quan, đoàn thể và cá nhân phải quan tâm sâu sắc

Trường THCS Hòa Tiến xác định công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn bán, giết người là nội dung được giáo dục lồng ghép trong chương trình giáo dục hiện nay.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác chỉ đạo, triển khai:

Chi bộ cùng với chính quyền đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo và thực hiện qua các hình thức như: tuyên truyền, vận động CBGV - NV nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo; tích cực tham gia thực hiện các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em; các tệ nạn xã hội và phòng, chống cháy nổ,…đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại trường trong mọi tình huống trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

BGH Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp và Tổng phụ trách đội thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh, từ đó phát hiện kịp thời những biểu hiện lệch lạc xảy ra trong học sinh.

 Vận động học sinh, cán bộ, nhà giáo tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy và tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép trong học sinh để giải quyết, xử lý có hiệu quả..

2. Công tác tuyên truyền:

Tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền, phổ biến thực hiện Kế hoạch số 1957/QĐ-TTg ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Kế hoạch số 1957), Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người (Công văn số 1670); nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của ngành Giáo dục trong huyện với các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thông chính trị và mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và gia đình, cha mẹ học sinh từng bước hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người, tệ nạn xã hội trong trường học.

100% CBGV-NV và học sinh ký cam kết thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-Cp về quản lý, sử dụng pháo, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời.

Tuyên truyền về phòng chống ma túy tại cổng trường và các vị trí thích hợp;

Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chiếu băng đĩa, hình ảnh truyền thông về giáo dục phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.(Kết hợp với giáo viên dạy giáo dục công dân)

* Các văn bản triển khai thực hiện:

- Kế hoạch số 115/KH-THCSĐT ngày 18/9/2020 của Trường THCS Hòa Tiến về việc đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học;

- Kế hoạch số 08/KH-THCSĐT ngày 25/01/2021 của Trường THCS Hòa Tiến về việc thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

3. Công tác phối hợp với Công an xã

Tổ chức và phối hợp với Công an xã trong công tác phòng, chống tội phạm buôn bán giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong học kỳ I năm học 2020-2021, công tác thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội đã được triển khai nghiêm túc, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác vận động, tuyên truyền CBGV-NV và học sinh được đẩy mạnh.

Nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác an ninh trật tự và triển khai nghiêm túc đến toàn thể CB,GV, NV nên 100% CBGV,NV và học sinh nhận thức đầy đủ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống  thực hiện  tốt các nội quy, quy định của nhà trường và cấp trên đề ra, luôn cảnh giác, phòng chống các vụ trộm cắp tài sản, các vụ việc gây mất trật an ninh, công tác phòng chống tai nạn thương tích, chấp hành tốt luật lệ ATGT. Tham gia và thực hiện tốt công tác tuyên truyền GD pháp luật, phòng chống ma túy. HIV/AIDS, các tệ nạn XH. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn                2021-2025, định hướng đến năm 2030 và triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tăng cường các biện pháp phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình, nhằm ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng ở trong và ngoài trường học.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, duy trì, củng cố các mô hình tự phòng ngừa, tự quản, tự bảo vệ ANTT trường học.

Phối hợp chặt chẽ với công an trong công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhà trường  chủ động phối hợp với công an địa phương xây dựng kế hoạch, nắm bắt thông tin, xử lý tình huống mất ANTT liên quan, kiến nghị với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phức tạp về mất ANTT khu vực xung quanh trường học.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh

- Đưa các hoạt động lồng ghép GD học sinh về mất an ninh trật tự, GD đạo đức, tư tưởng, lối sống văn hoá trong các hoạt động GD hàng ngày.

Llàm tốt việc sơ kết, tổng kết và công tác thi đua, khen thưởng về việc giữ gìn ANTT trường học góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua: Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội của  trường THCS Hòa Tiến ở học kỳ I năm học 2020 - 2021  trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025 và  định hướng đến năm 2030.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Thị Thủy

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 27
Tháng 02 : 1.212
Tháng trước : 1.677
Năm 2021 : 2.889
Năm trước : 10.758
Tổng số : 15.632